تهران ـ پایگاه اختصاصی

موسسه بینش مطهر بسم الله الرحمن الرحیم موسسه بینش مطهر با رویکرد گسترش اندیشه اسلامی و ارائه الگویی از جامعیت تعالیم اسلام برای نسل جوان اهداف کلی طرح به شرح زیر را دنبال می نماید: 1. ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی. 2. بسط و گسترش اندیشه اسلامی در سطح جامعه داخلی و خارجی و اشاعه تفکر ناب اسلامی ‌به دیگر مراکز علمی، فرهنگی خصوصاً ‌پایگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی. 3. ارائه الگویی از جامعیت تعالیم اسلامی در مواجهه با افراط و تفریط‌های ویرانگر در حیطه‌های شناختی،‌گرایشی و رفتاری با پردازش ابعاد مختلف سیره شهید مطهری; (تربیت شهید مطهری‌گونه). 4. ارتقاء سطح شناخت و معرفت عمومی جامعه در مواجهه با جریان‌های ناسالم اجتماعی-سیاسی و تهاجم فرهنگی. 5. ارتقاء سطح ایمان و تعبد جامعه با تبیین عاقلانه و عالمانه مبانی دینی. 6. کادر و نیروسازی علمی ‌ـ دینی و تربیت مربی بینش مطهر. 7. کسب توانمندی لازم جهت مواجهه صحیح علمی ‌با اندیشه‌های معارض و انحرافی. 8. زمینه‌سازی جهت بهره‌مندی عالمانه و محققانه از قرآن کریم و روایات اهل بیت. 9. زمینه‌سازی مناسب برای ورود مؤثر به مباحث و نظرات دیگر اندیشمندان اسلامی. 10. تقویت استقلال فکری اسلامی و افزایش توان تفکر، نقادی، مطالعه و کتابخوانی. 11. شخصیت‌سازی و ایجاد ثبات روحی و شخصیتی در مسیر تعبد عقلانی و الگودهی علمی ـ دینی. 12. آشنایی با مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی و نظام‌سازی فکری برای حاکمیت اسلامی و جامعه آرمانی مهدوی. 13. پاسخگویی به سؤالات و شبهات اعتقادی جامعه و جوانان برای جلوگیری از پیدایشلغزش و انحراف. 14. عمل به توصیه‌های اکید حضرت امام ;، ولی معظم فقیه و دیگر عالمان ربانی در حفظ و صیانت و گسترش آثار شهید مطهری. 15. پیگیری طرح‌ها و موضوعات پژوهشی و تحقیقی مرتبط با آثار شهید مطهری. 16. ارتباط با دیگر مراکز علمی، فرهنگی مرتبط، جهت انتقال تجربه و استفاده از دستاوردهای آنان.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366